Stichting het Vechtsnoer
Boomstede 191
3608 AJ Maarssen
T: 06-55991356
info@vechtsnoer.nl
Vechtplassencommissie
De Stichting Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied is in 1936 opgericht en stelt zich ten doel de culturele, landschappelijke en natuurwaarden van het gebied van de Vecht en de Oostelijke en Westelijke plassen te behouden en te versterken. De Stichting kent twee geledingen die zich daarvoor sterk maken:
de Vechtplassencommissie (als denktank) en de Vrienden van de Vecht (als steunpilaar in het veld).
Binnen de VPC zijn vier werkcomite's actief:
1. Ruimtelijke Ordening (Regelgeving & Bestuur)
2. Natuur & Milieu (Ecologie & Hydrologie)
3. Landschap (Agrarische sector & Tuin- & Landschapsarchitectuur)
4. Cultuur (Cultuurhistorie & Bouwkunst)

www.vecht.nl
COOKIES
Deze website maakt gebruik van Cookies. - Wilt U Cookies toestaan?