Stichting het Vechtsnoer
Boomstede 191
3608 AJ Maarssen
T: 06-55991356
info@vechtsnoer.nl
Stichting het Vechtsnoer
Wat?
Stichting het Vechtsnoer is een uniek museaal en cultureel samenwerkingsverband, waarin partijen vrijwillig – maar niet vrijblijvend – samenwerken om de waarden van het cultuurlandschap van de Vechtstreek (waaronder het Noorderpark) als ‘museum zonder muren’ voor een breed publiek te ontsluiten.

Deze samenwerking tussen alle culturele erfgoedinstellingen in de Vechtstreek biedt de bezoeker de mogelijkheid om kennis te maken met verschillende aspecten van het 'verhaal van de Vechtstreek'.  

Door samen te werken en naar elkaar te verwijzen wordt een duidelijkere, eenduidige communicatie van het rijke culturele aanbod naar de bezoeker beoogd.

Hoe?
De onderlinge samenwerking tussen de aangesloten partijen wordt gestimuleerd door regelmatige bijeenkomsten, onderling overleg en  digitale communicatie.

Samenwerkingsverband
Het beeldmerk van Vechtsnoer is vernieuwd! Naast een nieuw lettertype is een blauwe asterix toegevoegd, die ook op termijn als 'stand-alone' beeldmerk gebruikt kan gaan worden bij Vechtsnoer-aangeslotenen. En onder de naam staat kernachtig vermeld wat Vechtsnoer eigenlijk is: een samenwerkingsverband van erfgoedinstellingen.
Sponsoren
Stichting het Vechtsnoer wordt gesponsord door:


 

Gemeente stichtse VechtCultuurplatform VechtstreekBIC Multimedia
Lopende projecten
Themajaar: (Ver)bouwen in de Vechtstreek
In 2017 is het gezamenlijke thema van alle Vechtsnoer aangeslotenen "(Ver)bouwen in de Vechtstreek'. Een actueel en veelzijdig thema waarvan hele verschillende aspecten belicht zullen worden. Er zullen gezamenlijke tentoonstellingen georganiseerd worden en zullen diverse publicaties aandacht aan dit thema besteden.  

Beeldportretten
In het kader van het digitaliseringsproject 'Op en rond de buitenplaats' zijn acht beeldportretten van buitenplaatsen en hun eigenaren gemaakt door Renee Bink en Tjebbe Venema. Klik hierboven in de balk op 'beeldportretten' om deze schitterende filmpjes te bekijken.

Zicht op de Vechtstreek
Het project Zicht op de Vechtstreek ontsluit dit prachtige gebied door diverse thematische fietsroutes die tevens langs de aangeslotenen van Vechtsnoer voeren. 
De routes zijn op de (net geheel vernieuwde) website www.zichtopdevechtstreek.nl te zien. Of download de gratis route-app! 

DEUX Douze Digitaliseringsproject 'Op en rond de buitenplaats'
In dit project is van de aangesloten organisaties archiefmateriaal rond het onderwerp 'Op en rond de buitenplaats' gedigitaliseerd. Het resultaat wordt vertoond via acht webexposities op de website van het RHC: www.rhcvechtenvenen.nl en op de beeldbank van het RHC. 
Activiteiten
ACTUEEL

W.G. van de Hulsttentoonstelling in het Vechtstreekmuseum

Geniet van een schitterende tentoonstelling van de beroemde kunstenaar W.G. van de Hulst. U krijgt een mooi beeld van de ontwikkeling van deze kkunstenaar, die leidt van zijn vroege illustraties van de boeken van zijn vader tot abstracte, verstilde schilderijen en beelden. 
www.vechtstreekmuseum.nl

Digitalisering Streekmuseum Vredegoed afgerond
Binnenkort online, de afronding van een grootscheeps digitaliseringspoject waarin 1700 voorwerpen gefotografeerd en beschreven zijn en 3500 foto's gedigitaliseerd.

De nieuwste webexpositie van Vechtsnoer, Upstairs, Downstairs, staat online! Kijk hier voor deze leuke digitale tentoonstelling vol verrassend beeldmateriaal van de aangeslotenen van Vechtsnoer op de site van het Regionaal Historisch Centrum Vecht & Venen.


Aangeslotenen
Aangesloten bij Vechtsnoer zijn musea, bezienswaardigheden, archieven en bibliotheken, historische kringen en andere betrokken organisaties. Bekijk de volledige lijst van aangesloten met alle relevante informatie. Op de kaart zijn de locaties aangegeven.
COOKIES
Deze website maakt gebruik van Cookies. - Wilt U Cookies toestaan?