Subsidies
22026
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-22026,bridge-core-2.0.3,qode-social-login-1.1.3,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.1,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Subsidies

Lijst van mogelijke subsidieverstrekkers regio Stichtse Vecht

Alle culturele instellingen en amateurverenigingen kunnen voor uitzonderlijke projecten subsidie aanvragen bij het Cultuurfonds Stichtse Vecht, een samenwerking tussen de gemeente en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dit fonds financiert maximaal de helft van het totale projectbedrag. Hieronder vindt u een lijst met informatie over dit fonds en andere fondsen waar u aanvullende subsidie zou kunnen aanvragen.

Relatiebeheerder van het Cultuurfonds Stichtse Vecht is Juliette Jonker-Duynstee. Voor vragen over uw aanvraag, projectplan of begroting kunt u haar bereiken op j.jonker@cultuurfonds.nl.

Informatiemoment subsidieprogramma 2021-2024

Tussen 20 en 24 april geeft de gemeente Stichtse Vecht informatie over het concept subsidieprogramma en kunt u hierover vragen stellen. Zij zullen dit digitaal doen vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. De exacte vorm wordt later bekendgemaakt.

Nieuw subsidieprogramma 2021-2024

Het huidige Subsidieprogramma 2016-2019  is met één jaar verlengd en loopt af op 31 december 2020. Daarom is een nieuw subsidieprogramma opgesteld. Deze loopt van 2021-2024. De gemeenteraad stelt voor de zomer het nieuwe programma definitief vast. In dit programma staan de subsidies die de gemeente voornemens is te verstrekken. Tijdens het informatiemoment informeren we u over de aanpassingen, nieuwe subsidieregelingen en wijze van subsidieaanvragen. Daarnaast kunt u natuurlijk vragen stellen.

Vragen

Heeft u algemene vragen over dit informatiemoment? Dan kunt u contact opnemen met: Marieke de Bruin

Heeft u inhoudelijke vragen over het subsidieprogramma? Dan kunt u contact opnemen met: Susanne Dix

Subsidieverstrekkers

Lijst van mogelijke subsidieverstrekkers regio Stichtse Vecht:

>> Cultuurfonds Stichtse Vecht

Cultuurfonds Stichtse Vecht, www.cultuurfonds.nl/fonds/cultuurfonds-stichtse-vecht

 

Doelstelling: ondersteunen van culturele initiatieven voor en door inwoners van Stichtse Vecht die gericht zijn op de versterking van de samenleving, lokale identiteit en gemeenschapszin. Bijdrage: max. 50 % bij projectbegroting onder € 7500,-, daarboven: 25 %

Contactpersonen bureau Provinciehuis Utrecht: Jelmer  Lok en Myrthe Buitenhuis, utrecht@cultuurfonds.nl, 030-2583991.

 

Vragen/informatie: Relatiebeheerder Juliette Jonker-Duynstee: 06-12382714, j.jonker@cultuurfonds.nl

Het Prins Bernhard Cultuurfonds beheert tevens de volgende fondsen, die bij sommige culturele projecten in Stichtse Vecht aansluiten. De aanvragen bij deze fondsen moeten dus gedaan worden via www.cultuurfonds.nl/aanvragen:

>> Van Hoorn-Koster Fonds

Ondersteunt (audiovisuele) publicaties over archeologie en geschiedenis in de provincie Utrecht. Aanvragen via: www.cultuurfonds.nl/aanvragen.

>> Leenheren van 't Sticht Fonds

Dit fonds wil de belangstelling voor het cultuurhistorisch erfgoed bevorderen in de provincie Utrecht.

Aanvragen via www.cultuurfonds.nl/aanvragen.

>> Madzy van Nagell-Martini Buys Fonds

Steunt projecten die gaan over cultuur en natuurbehoud in Loenersloot en omgeving.

Aanvragen via www.cultuurfonds.nl/aanvragen.

>> K.F. Heynfonds

Doelstelling: Het bevorderen van monumentenzorg, natuurbehoud, cultuur en volksontwikkeling, podiumkunsten, volksgezondheid en maatschappelijk werk.

 

Vragen/informatie: Inloopspreekuur elke dinsdagochtend tussen 10.30 en 12.00 uur, Maliesingel 28 Utrecht, 030 232 21 14, hein@kfhein.nl

kfhein.nl

>> SBB Fonds

Doelstelling: financiële ondersteuning aan projecten van breed maatschappelijk belang in Breukelen en omstreken

 

Vragen/informatie: 0346-26 48 72, sbbfonds@hetnet.nl

www.sbbfonds.nl

>> Socubel (Stichting Sociaal Culturele Belangen Breukelen)

Doelstelling: financiële steun aan maatschappelijke en culturele projecten in Breukelen en naaste omgeving.

 

Vragen/informatie: 0346-261088, info@socubel.nl

>> Fonds voor Cultuurparticipatie

www.cultuurparticipatie.nl

 

Doelstelling: Stimuleert het meedoen aan cultuur en (digitaal) erfgoed. Diverse subfondsen, waaronder Cultuurmakers van nu, Maakruimte voor cultuur, MeeMaakpodia of Immaterieel erfgoed.

 

Vragen/informatie: 030 – 233 60 30 (vrijdag 9-12 uur telefonisch spreekuur). Aanmelden spreekuur op kantoor:  info@cultuurparticipatie.nl

www.cultuurparticipatie.nl

>> Dioraphte

www.dioraphte.nl

 

Doelstelling: ondersteunen vernieuwende projecten en activiteiten in de professionele podiumkunsten: muziek en muziektheater (alleen klassiek en jazz), dans, theater, gemengde podiumkunstenfestivals en veelbelovende nieuwe initiatieven in de podiumkunsten.

Vragen/informatie:+31 620499685, dioraphte@musonia.nl

>> Rabobank Clubkas

www.rabobank.nl

Doelstelling: steunt organisaties met een maatschappelijk, sportief, recreatief, cultureel doel en bijdrage aan de lokale leefbaarheid in het werkgebied Gooi en Vecht, moet zakelijk rekening houder bij Rabo zijn

 

Informatie inzake aanvragen 2020 komen nog op de site.

>> P.W. Janssen's Frieschestichting

www.pwjanssensfrieschestichting.nl

Doelstelling: de bevordering der culturele volksontwikkeling en belangrijke projecten op het gebied van maatschappelijk en sociaal welzijn, cultuur en restauraties en behoud van monumentaal erfgoed. Gericht op (regio) Amsterdam en Friesland.

 

Vragen/informatie: dhr. mr. A.M.G. van der Laan, Postbus 10100, 1001 EC Amsterdam

>> Fonds Sluyterman van Loo

www.fondssluytermanvanloo.nl

 

Doelstelling: Steunen projecten gericht op ouderen (zingeving, welbevinden, autonomie en waardigheid)

 

Vragen/informatie: 0251-260650,  info@fondssluytermanvanloo.nl

>> Sociaal Domein

Via gemeente Stichtse Vecht geringe mogelijkheden via Sociaal Domein:

 

 • Leefbaarheidsbudget per kern
 • Gemeente inzake ontmoetingen (Nota Sterke Basis)

 

Informatie/advies via Miriam van Gelder, beleidsambtenaar cultuur: 0346-254306

>> Crowdfunding

Crowdfunding via Voordekunst.nl

Crowdfunding is een goede manier om extra geld te werven voor een concreet project. Het is een marketingmiddel waarbij het om meer gaat dan alleen geld, maar ook om betrokkenheid en het uitbreiden van publiek/ambassadeurs. Het kost wel veel tijd en er moet altijd een tegenprestatie zijn voor de donateur.

Het bureau van Voordekunst bekijkt een idee, geeft tips ter verbetering en bepaalt uiteindelijk of het project genoeg kans van slagen heeft om het te plaatsen.

Waar moet een project aan voldoen?

 • Het moet concreet zijn, b.v. een cd, opvoering, restauratie, een overkapping voor een buitenconcert etc.
 • Het moet zichtbaar zijn, publieksgericht. Dus niet: een festival, maar: een tent, geluidsversterking, bijzondere begeleiding etc.
 • Er moet een urgentie bij zitten: hoe belangrijk is het dat de … (tent oid) er is
 • De relatie met de donateur moet duurzaam zijn: goed voor de donateur zorgen, ook na het evenement. Zo kun je ze evt. nog een keer bevragen.
 • Je moet een gezicht hebben dat de campagne voert om mensen naar de crowdfundingscampagne toe te trekken’. Dan pas komt het geld.

Een campagne duurt 35 dagen. De eerste 10% moet binnen en paar dagen binnen zijn. Daar zorg je voor door je donateurs vast ‘klaar te zetten’ d.m.v. een mailing, bellen etc.

Het tweede moment is de 50% grens: dan gaan mensen weer geven om dat ze je graag over de helft willen helpen. Pas tegen het eind gaan meer mensen meedoen om de eindstreep te halen. Uit de praktijk blijkt dat 70% van de donateurs zit onder de mensen die je al kent, 20 % is via via en 10% onbekenden.

Op de site

Het project wordt op de site voorgesteld met een filmpje van max 1 minuut, waar 2 a 3 mensen in te zien zijn en dat moet eindigen met een oproep. Daarnaast met een korte wervende tekst met max. 2 afbeeldingen en de 4 a 5 tegenprestaties.

Voorbeelden van tegenprestaties (ze moeten makkelijk uitvoerbaar zijn en niet te kostbaar, max 10%. En tijd is ook geld! Dus niet iets tijdrovends knutselen)

 • Ontmoetingsmoment, opening, preview, iemand een gast laten meenemen (= een potentiele nieuwe donateur)
 • Naamsvermelding
 • Exclusieve tegenprestatie, iets wat ze anders niet kunnen krijgen (mee dirigeren, een maat muziek op jouw naam krijgen
 • Een actie: als de campagne even stil staat kun je een tijdelijke actie inzetten, die max 4 dagen duurt, bv een ontvangst tijdens de feestdagen.

Wat kost deelname?

 • Voordekunst: startcontributie € 120,-. Zij benaderen samenwerkingspartners of andere fondsen zoals het PBF.
 • Als het project slaagt (alleen bij 100 % gehaald bedrag) betaal je 7% fee
 • Filmpje kan geld kosten (hoeft niet, kan met smartphone worden opgenomen)
 • Tegenprestatie

Deze bedragen tel je op bij je streefbedrag.

Stapsgewijze communicatie: hoe bereik je wie wanneer?

Stap 1: Kring 1: persoonlijk

Stap 2: Kring 2: persoonlijk en social media

Stap 3: kring 2&3: offline acties

Stap 4: Kring 3: ambassadeurs

Voordat je begint, vul eerst de Voordekunst-Canvas in met de volgende vragen:

 • Waarom crowdfunding en campagne?
 • Campagne: beschrijf deze in 1 alinea
 • Kosten: wat kost je campagne?
 • Doelbedrag: Wat wil je ophalen?
 • Doelgroep: specificeer de drie groepen donateurs: 1: family, 2: friends 3: fools
 • Promotie: welke middelen zet je in?
 • Je campagne in één zin beschrijven

Voordekunst: hallo@voordekunst.nl / www.voordekunst.nl

Crowdfunding via Voordekunst.nl

>> Collecteren

Collecteren tijdens evenement